Statuty i Regulaminy

Statut – Szkoła Branżowa

statut szkoła branżowa

Statut – Technikum

statut technikum

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU DLA UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

Wewnątrzszkolny System Oceniania

wewnątrzszkolny system oceniania

Regulamin BHP w szkole

regulamin BHP

Regulamin wycieczki

regulamin wycieczki

Regulamin Biblioteki Szkolnej

regulamin Biblioteki Szkolnej