Konto bankowe Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Człuchowie

nr 66 9326 0006 0009 5615 2000 0010