Deklaracja rodzica COVID-19

Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa w zakresie profilaktyki zakażenia koronawirusem na terenie szkoły: