Skład S.U.

Opiekunowie:

Aurelia Taizari – nauczyciel biblioteki

Wioletta Grążlewska – nauczyciel języka polskiego