Ubezpieczenie szkolne

Ubezpieczenie NNW – informacje dla rodziców

Szanowni Państwo

Rada Rodziców szkoły wybrała ofertę przygotowaną przez Signal Iduna. Z siedmiu różnych rozwiązań wybrano Wariant 1 ze składką roczną 35 zł, a dla drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie ze składką 26 zł. Poniżej załączona została tabela z zakresem ubezpieczenia NNW oraz formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia NNW.

Szkody należy zgłaszać:

1) telefoniczne: infolinia: +48 22 505 65 06

2) bezpośrednio na stronie ubezpieczyciela: https://www.signal-iduna.pl/zglos-szkode/ubezpieczenia-nnw/

W razie pytań, niejasności (gdyby pojawiły się problemy w trakcie zgłaszania szkody) mogą się Państwo kontaktować z Panią Elżbietą Palka.

EP • Life
U B E Z P I E C Z E N I A
Elżbieta Palka
ul. Wojska Polskiego 5/1
77-310 Debrzno
tel.: 691 707 057 ; 512 004 357
www.facebook.com/ubezpieczenia.elzbieta.palka