Ubezpieczenie szkolne

⬇️⬇️⬇️ 

https://bezpieczny.pl/odrabiamy

Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny
Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

karta produktu: https://bezpieczny.pl/dokument/karta-produktu-bezpieczny


W razie pytań co do zakresu ubezpieczenia  i likwidacji roszczeń kontakt do Opiekuna :

Barbara Polańska-Matuszek  Tel 690 950 555

bmatuszek@bezpieczny.pl

Ścieżka zgłaszania roszczeń : II strona wniosku – potwierdzenie szkoły faktu uczestniczenia w ubezpieczeniu grupowym i podanie nr polisy ( pieczęć szkoły + certyfikat)

Formularz zgłoszenia szkody do pobrania  tutaj: https://bezpieczny.pl/szkoda-nnw-bezimienna

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości: zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub bmatuszek@bezpieczny.pl – celem weryfikacji kompletności wniosku