Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący: Bożena Dzieciątko 
Zastępca przewodniczącego: Anna Zawadzińska
Sekretarz: Anna Zawadzińska
Skarbnik: Anna Skobel