INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE W MIEŚCIE CZŁUCHÓW

 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradca zawodowy), Człuchów, ul. Szczecińska 20; tel./fax +48 59 834-11-33; tel. kom. +48 533 456 003
  http://www.ppp.czluchow.org.pl/
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie, ul. Szczecińska 31, tel. 59 83 42 281 http://www.spzoz-czluchow.pl/index.php/szpital/oddzialy-szpitalne/oddzial-psychiatryczny
  1. Poradnia terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnienia.
  2. Poradnia terapii uzależnień od środków psychoaktywnych.
  3. Poradnia zdrowia psychicznego.
  4. Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji).
  5. Oddział leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji).
  6. Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu.
  7. Oddział psychiatryczny dla dorosłych.
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OPUS” Poradnia Leczenia Uzależnień, os.Wazów 8, tel. 59 83 46 595
  http://www.nzozopus.pl/oferta/
  1. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.
  2. Poradnia Zdrowia Psychicznego.
  3. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.
 • Klub Abstynenta „KROKUS” Człuchów, ul.Szkolna 1A, tel. 609 221 419 http://krokusczluchow.pl/
  Czynne: od środy do niedzieli w godz.17.00-20.00 – dyżury Spotkania grup wsparcia osób uzależnionych Anonimowych Alkoholików „Stadion”– piątek godz.18.00-20:00
 • Centrum Konsultacyjno-Informacyjne ds. Uzależnień w Człuchowie, ul.Szkolna 1; tel. 59 83 42 482, tel.zaufania tel. 59 83 42 482; w tym: 1. Punkt ds. Przemocy w Rodzinie. 2. Punkt ds. Narkomanii.
 • Świetlica Socjoterapeutyczna – porady,Człuchów, ul. Szkolna 1, tel. 59 83 42 482; w czasie pandemii koronawirusa:
  – środa 14.00-17.00 psycholog;
  – czwartek 15.00-28.00 terapeuta ds. przemocy;
  – piątek 16.00-19.00 prawnik
 • Urząd Miejski w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 1, tel. 59 83 42 291 wew. 316;
  1. Inspektor ds.patologii pokój nr 11.
  2. Komisja ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Średnia 12A; tel.: 59 83 42 409; pracownicy działu pomocy społecznej – tel.: 518 838 889 http://www.mopsczluchow.org.pl/
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człuchowie, ul. Plantowa 28; Pomoc Społeczna – tel/fax 59 834 37 96
  http://gopsczluchow.neostrada.pl/
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie, al. Wojska Polskiego 5; tel. 59 83 45 147
  http://pcprczluchow.pl/
 • Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie, ul. Kasztanowa 17; tel.: 47 742 57 22 , fax.: 47 742 57 50
  http://www.czluchow.policja.gov.pl/
 • Sąd Rejonowy w Człuchowie, ul. Szczecińska 1; tel. tel.: 59 83 46 950; fax: 59 83 46 980
  https://czluchow.sr.gov.pl/
 • Starostwo Powiatowe w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1; tel. +48 59 834 25 95, +48 59 834 34 61 – 2; tel./fax +48 59 834 25 39 http://www.starostwo.czluchow.org.pl
 • Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego http://stowarzyszenie.czluchow.org.pl/

ORGANIZACJE POMAGAJĄCE OFIAROM PRZEMOCY W POLSCE

Nie lękaj się skorzystać z poniższych informacji!

Nie zwlekaj i nie zaniechaj okazania pomocy tym, którzy nie potrafią upomnieć się o pomoc sami!

 • Komitet Ochrony Praw Dziecka
  ul. Hoża 27a lok. 5
  00-521 Warszawa
  tel.: (0-22) 626-49-19
  www: www.kopd.pl
 • Rzecznik Praw Dziecka
  ul. Śniadeckich
  10 00-656 Warszawa
  tel.: (0-22) 696-55-50, 696-55-75
  www: www.brpd.gov.pl
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”
  ul. Szczotkarska 48a
  01-382 Warszawa
  tel./faks: (0-22) 666-05-59
  tel. bezpłatny na terenie całego kraju: 0-800-120-002
  www: www.niebieskalinia.pl
 • Policja tel. 997 na terenie całego kraju
  lub telefon do właściwej Komendy Rejonowej Policji (podano wyżej)
 • Telefon zaufania „Zatrzymaj Przemoc”
  tel. bezpłatny na terenie całego kraju: 0-800-120-148
 • Policyjny Telefon Zaufania
  tel. bezpłatny na terenie całego kraju: 0-800-12-02-26
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Krajowy
  ul. Krakowskie Przedmieście 6
  00-325 Warszawa
  tel.:(0-22) 827-78-44, 826-08-74
  www: www.tpdzg.org.pl
 • Interwencja Kryzysowa www.interwencjakryzysowa.pl

PRZYDATNE LINKI:
http://www.narkotyki.pl
http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie

TELEFONY ZAUFANIA

 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA: 022 654 40 41
  Telefon czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach od 17.00 do 20.00.
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania AIDS (TZA): 022 692 82 26
  Telefon czynny jest przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
 • Narkomania – Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”: 0 800 120 359
  Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 20.00, w soboty czynny od 10.00 do 19.00. Połączenie bezpłatne.
 • Pomarańczowa Linia – Telefon Pomocy Rodzicom, których Dzieci Piją:
  0 801 140 068
  Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 20.00.
  Niebieska Linia (PRZEMOC W RODZINIE): 0 801 120 002
  Telefon czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 22.00, w niedzielę i święta czynny od 10.00 do 16.00. Płatny pierwszy impuls.
 • Anonimowa policyjna linia specjalna: 0 800 120 148
  Telefon czynny całą dobę. Połączenie bezpłatne.
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA: 022 654 40 41
  Telefon czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach od 17.00 do 20.00.