Z czym można się do mnie zgłaszać?DROGA UCZENNICO, DROGI UCZNIU, MOŻESZ ZWRÓCIĆ SIĘ DO MNIE, GDY:

  • jesteś ofiarą przemocy psychicznej, fizycznej; czujesz się odsunięta/-y przez grupę;
  • chciałabyś/chciałbyś komuś pomóc, ale nie wiesz, jak to zrobić, może już pomagasz i masz pewne wątpliwości, a może chciałabyś/chciałbyś pracować jako wolontariusz?
  • chcesz z kimś porozmawiać, czujesz się samotna/-y, chcesz, żeby ktoś Cię wysłuchał, masz pomysł na ciekawe działania na terenie szkoły, chcesz podzielić się swoją radością, osiągnięciem;
  • masz trudności z nauką lub wręcz przeciwnie – jesteś uzdolniony;
  • czujesz, że nikt Cię nie rozumie;
  • masz problemy zdrowotne, rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, nie radzisz sobie z emocjami, masz złe myśli, lęki;
  • masz trudności w relacjach (z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielem…);
  • nazbierało Ci się zbyt wiele trosk i masz poczucie, że już nie dajesz rady;
  • przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

ZAPRASZAM TAKŻE RODZICÓW UCZNIÓW – POMAGAM W PROBLEMACH, DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DZIECI.


DRODZY NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY, POMOGĘ WAM W ZAKRESIE:

– analizy opinii i orzeczeń uczniów wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
– diagnozowania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
– podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych;
– rozwiązywania różnych problemów uczniów.

Agnieszka Buława