REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Kandydat do klasy pierwszej składa wniosek poprzez elektroniczną rejestrację na stronie:

https://czluchow.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

Wypełniony wniosek należy wydrukować, następnie podpisać (przez ucznia oraz rodziców/opiekunów prawnych) i dostarczyć do sekretariatu szkoły (w godzinach od 8.00. do 15.00) lub drogą mailową na adres: zstczluchow@wp.pl. Druk wniosku można też pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Podczas elektronicznej rejestracji na: https://czluchow.edu.com.pl/kandydat uczeń może wybrać maksymalnie trzy różne szkoły, a w obrębie danej szkoły może wybrać więcej niż jeden kierunek. Jednakże oryginały dokumentów (w tym wydrukowany i podpisany wniosek) kandydat składa tylko w szkole pierwszego wyboru.

Poniżej przedstawiamy ulotki z ofertą naszej szkoły i terminami składania dokumentów.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE I CZEKAMY NA WAS :):):)