Wytyczne dotyczące egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. W tym roku nie będzie egzaminów maturalnych ustnych. Najważniejsze wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostały przedstawione poniżej w INFORMACJI DLA UCZNIÓW – jest to opracowanie przygotowane przez szkołę na podstawie szczegółowych wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (odnośnik do strony – link poniżej; link należy skopiować i otworzyć w oknie przeglądarki).

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis?fbclid=IwAR1ANYw2uTEtbosrdyK1-R5wTt-LwSAR5A20k8qPe3Tf_Eo1Ia_ReldiGzQ