Przypominamy o terminach egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Poniżej zamieszczone są terminy egzaminów pisemnych i praktycznych – forma dokumentacja. Z kolei egzaminy praktyczne z wykonania odbędą się zgodnie z przekazanym harmonogramem poprzez e-dziennik.