@Hotelmania – konferencja online

Dnia 20 września br. klasy: 1Żh i 2Żh Technikum Hotelarskiego wzięły udział w Konferencji online prowadzonej przez Miłosza Stanisławskiego @Hotelmania
W wydarzeniu wzięły udział inne szkoły hotelarskie z całej Polski.