HONOROWE DAWSTWO KRWI

🩸🩸🩸❤️ Dnia 14 września 2022 r. nasza szkoła – Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie oraz Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi zorganizowały pobór krwi w KRWIOBUSIE. Akcję poprzedziła prelekcja szkolna, która miała zachęcić pełnoletnich uczniów do oddawania krwi. Przedstawione w niej zostały różne informacje kluczowe dla potencjalnych dawców krwi, m. in.: kto może oddać krew, jakie są przeciwwskazania i jak się przygotować. Na tak szczytny cel chętnych nie brakowało. W efekcie krew oddało 20 osób, w tym połowa to uczniowie.

Zebrano 9 litrów krwi. 👏👏🙂

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego wyniku. Życie pokazuje, że ludzi, którzy z potrzeby serca niosą pomoc, nigdy nie brakuje. ❤️ Zawsze podczas tego typu akcji frekwencja dopisuje. Zapraszamy na kolejne akcje KRWIOBUS.

Dziękujemy Organizatorom całej akcji. 💐 Szkolnym koordynatorem przedsięwzięcia była Pani Violetta Folleher – Lesman, której serdecznie dziękujemy.🍀🌺🌷🌹