test

Życzenia świąteczne

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

ZWOLNIENIE MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY

W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA, PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ORAZ PRZERWY ZIMOWEJ

Zbiórka dla Maćka

„Zaufanie a edukacja i biznes w III sektorze”

Zapobieganie poprzez uświadamianie – pogadanki dla uczniów

ZALECENIA DLA PRACODAWCÓW

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych w Człuchowie