Propagujemy ideę honorowego dawstwa krwi

Dnia 18 września br. przy naszej szkole stał KRWIOBUS z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Słupska, w którym w godz.: 9.00 – 13.00 można było oddać krew. 🩸🩸 Organizatorem akcji było człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi. Zgłosiło się 20 chętnych. Łącznie zebrano blisko 7 l krwi. 💪👍 Wśród dawców byli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie. Ogromnie cieszy nas postawa młodych ludzi, którzy propagują ideę honorowego dawstwa krwi. Dużą rolę w promowaniu akcji odegrała przeprowadzona przez Panią Violettę Folleher-Lesman nauczycielkę naszej szkoły – prelekcja, pod hasłem: „KREW – DAREM ŻYCIA”. Odbyła się ona kilka dni przed przyjazdem krwiobusu (14.09.br.) w naszej szkole, a udział w niej wzięło 45 uczniów.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję. Pomagacie ratować ludzkie życie. Wielki szacun. ❤️