UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Dnia 4 września br. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Uczniowie klas starszych, tzn. 2, 3, 4, i 5 technikum oraz 2 i 3 branżowej szkoły I stopnia spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych, gdzie przywitali nadchodzący rok szkolny. Natomiast uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w uroczystym apel, który odbył się na hali sportowej w naszej szkole.Uroczystość poprowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – uczniowie klasy 2 HOŚ: Dominika Majewska i Wiktor Sienkiewicz. Przywitali swoich młodszych kolegów i koleżanki – uczniów klas pierwszych, a wśród nich, m.in. uczniów TECHNIKUM:

klasę I – technik logistyk i technik hotelarstwa wraz z wychowawczynią Panią Violettą Folleher-Lesman (kl. I Lh);

klasę I – technik pojazdów samochodowych wraz z wychowawcą Panem Łukaszem Kaczmarkiem (kl. I TS);

klasę I – technik żywienia i technik handlowiec oraz wychowawczynię Panią Lucynę Sztanderę (kl. I ŻH).

Także uczniów BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA w zawodach:

klasę I – kucharz i wielozawodowa oraz wychowawczynię Panią Kalinę Lisiecką (kl. I KW);

klasę I – mechanik pojazdów samochodowych oraz wychowawcę Pana Macieja Hładasza (kl. I MPS);

klasę I – sprzedawca i wielozawodowa oraz wychowawczynię Panią Wiolettę Grążlewską (kl. I SW);

klasę I – wielozawodowa i kierowca mechanik wraz z wychowawczynią Panią Iwoną Kaczmarek (kl. I WKM).

Podczas uroczystości wyprowadzony został sztandar szkoły reprezentowany przez uczniów: Darię Ziółkowską z kl. 5 Żhp , Tymoteusza Romanowskiego z kl. 4 Sh i Marię Trzebiatowską z kl. 2 WZ.

Za przygotowanie uroczystości odpowiadała Pani Iwona Wójtów za co serdecznie dziękujemy. A wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie witamy i życzymy samych dobrych dni w nadchodzącym roku szkolnym. 🙂🙂🙂🍀🍀🍀