KURS „MANAGER GASTRONOMII”

W dniach od 28.09.2022r. do 20.10.2022r. odbył się w naszej szkole 50 – godzinny kurs „Manager gastronomii”. W kursie uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”. Dofinansowany został z projektu UE, Funduszy Europejskich (Program Regionalny), przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny). Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w województwie pomorskim. Kurs prowadziła Pani Urszula Sobczak – nauczyciel naszej szkoły. Uczestnikami kursu reprezentującymi ZST byli uczniowie klasy 4 Żhp (technikum hotelarskie oraz żywienia i usług gastronomicznych): Aleksandra Adamczyk, Daria Doroshchuk, Katarzyna Grys, Natalia Jasinska, Daniel Klonowski, Marta Kozieł, Roksana Łaszczyk, Julita Łodkowska, Weronika Wrischke oraz Daria Ziółkowska.

Uczniowie nabyli wiedzę na temat zadań stawianych przed managerem, prawnych aspektach prowadzenia zakładu gastronomicznego, tworzenia lokalu gastronomicznego, prowadzenia rozmów handlowych. Zajęcia odbywały się w miłej atmosferze przy kawie, ciastkach i poczęstunku. Na zakończenie kursu każdy z uczniów otrzymał zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo i ukończenie kursu.

Gratulujemy. 👏👏👏