Propagowanie idei wolontariatu wśród uczniów naszej szkoły

„Zostaw ten świat choć trochę lepszym, niż go zastałeś” [Baden-Powell od Gilwell].

Dnia 22 września br. nasza szkoła rozpoczęła współpracę z MOPS w Człuchowie. Uczniowie będą mogli wykazać się jako wolontariusze na rzecz wsparcia osób starszych. W szkole gościła Pani Katarzyna Kowalska – pracownik socjalny z MOPS-u, która przekazała młodzieży szczegóły dotyczące programu wsparcia seniorów przez wolontariuszy. Wyjaśniła, skąd się wzięła taka inicjatywa i przedstawiła, jakie korzyści może przynieść pomaganie potrzebującym. Pani Katarzyna wyjaśniła również, na czym polega idea wolontariatu. Wspólnie z Panią Aurelią Taizari – szkolną koordynator w.w. akcji przeprowadzone zostały pogadanki w następujących klasach:
I ŻH, III SH, I KW, I HOŚ, IV HhG, IV TSp, I TS oraz I SW.


Uczniów chętnych do udziału w wolontariacie na rzecz wsparcia seniorów zapraszamy do biblioteki szkolnej, gdzie można otrzymać formularze zgłoszeniowe. 😇😊❤️