Zapobieganie poprzez uświadamianie – pogadanki dla uczniów

W październiku br. odbyły się w naszej szkole pogadanki dla uczniów różnych klas, a przeprowadzone zostały przez zaproszonych Gości – specjalistów w danej dziedzinie. Serdecznie Im za to dziękujemy 🌹🌹🌹🙂. Uczniowie wszystkich klas pierwszych w dniach: 21 – 22 X br. uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie. Tematyka pogadanek dotyczyła odpowiedzialności karnej nieletnich, zjawiska cyberprzemocy i innych ryzykownych zachowań wśród młodzieży. Natomiast dnia 29 X br. uczniowie klas III i IV mieli okazję wysłuchania prelekcji przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Człuchowie na temat profilaktyki raka piersi

Dzięki tym spotkaniom znacznie wzrosła świadomość uczniów na wymienione wyżej tematy, a w ślad za tym – zwiększyła się odpowiedzialność za własne czyny i zachowania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa swojego i innych.

Organizatorem przedsięwzięć była Agnieszka Buława – pedagog szkolna ZST.