TAK OBCHODZILIŚMY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień święta polskiej szkoły, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkoły prowadzą i nadzorują to okazja dla uczniów, by złożyć wszystkim podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie serc i umysłów. To też okazja do przeproszenia za to, że nie zawsze ułatwia się pracę nauczycielom, ale to już taki przywilej uczniów, że w szkole chce się płatać figle ze zwykłej uczniowskiej przekory a nie złośliwości. Poza słowami podziękowań, przeprosin, przemówieniami pana dyrektora i przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego, obejrzano program artystyczny przygotowany przez klasę III Hhg. W tym roku była „Familiada”, w której przeciwko sobie stanęli „Rodzina Nauczycieli” i „Rodzina Uczniów”. Zawodnicy zmagali się między innymi z pytaniami: Czego uczniowie nie lubią na lekcjach? Jakie przedmioty szkolne nie przydają się w dorosłym życiu? Jaki jest najczęstszy powód spóźniania się na lekcje? Wygrali nauczyciele, którzy w nagrodę otrzymali czek na dwa dni wolne od pracy 14 – 15. 10. 21r. 😁🙃oraz słodkości. Samorząd Uczniowski zadbał, by wszyscy nauczyciele, niezależnie od udziału w turnieju, otrzymali po kwiatku i czekoladzie. 🌹🌼🌸

Społeczność naszej szkoły serdecznie dziękuje Pani Lucynie Sztanderze za organizację uroczystości. 🌹🌼🌸