WARSZTATY SZKOLNE: „NASZ KLASOWY KODEKS”

W dniach: 9 i 11 czerwca br. na trzeciej godzinie lekcyjnej w naszej szkole przeprowadzone zostały warsztaty dla uczniów, pod hasłem: NASZ KLASOWY KODEKS. Każda klasa pod opieką nauczyciela, z którym miała akurat lekcję opracowywała wewnątrzklasowe prawa i obowiązki. Kodeksy, które stworzyli uczniowie będą zamieszczone w widocznym miejscu w szkole i będą one stanowiły ważny punkt odniesienia w opracowaniu regulaminu szkolnego. Uczniowie nie mieli kłopotu ze wskazaniem na swoje prawa, ale też na obowiązki. Młodzież ma świadomość, że obowiązki są tak samo potrzebne, jak prawa. Dzięki poszukiwaniom wspólnych wartości, uczniowie mieli okazję bardziej zgrać się ze sobą. 👫👭🙂🤝 Byli mocno zaangażowani w ten projekt.

Za organizację warsztatów odpowiadały: Agnieszka Buława i Aurelia Taizari.