KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZONYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I SPOSOBU REALIZOWANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW

W związku z Komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (od 12 do 25 marca br.), informuję, że:


1. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły.

2. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach – TZN. TYLKO W TE DNI (konkretne dni tygodnia), KTÓRE ZOSTAŁY USTALONE W KAŻDEJ KLASIE JAKO DNI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH U PRACODAWCÓW, np. nauka zawodu u pracodawcy została ustalona na czwartek i piątek, to tylko w te dni młodociani pracownicy uczęszczają na naukę zawodu u pracodawcy.

Z poważaniem Dominik Roschek