KRWIOBUS

Dnia 14.11.2019r. przy Zespole Szkół Technicznych w Człuchowie odbyła się akcja oddawania krwi w KRWIOBUSIE. Zarejestrowało się 46 dawców, z czego 40 oddało krew. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku potwierdza pobranie 17,56 litrów krwi.
To dzięki Wam pokonaliśmy po raz kolejny swój własny wynik z 2018 r. (15,95 l.)
Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi serdecznie dziękuje wszystkim osobom dobrej woli, którzy tego dnia przyszli do nas, czekali w kolejce i mimo chłodnej pogody podarowali swoją krew najbardziej potrzebującym.

MACIE WIELKIE SERCA! SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!