Kriobus

Dnia 06.02.2019r. przy Zespole Szkół Technicznych w Człuchowie odbyła się akcji oddawania krwi w KROBUSIE. Zarejestrowało się 34 dawców, z czego 29 oddało krew. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku potwierdza pobranie 13,05 litrów krwi. W tym roku przekroczyliśmy minimalnie wynik z 2017 roku. Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi serdecznie dziękuje wszystkim osobom dobrej woli, którzy tego dnia przyszli do nas, czekali w kolejce i mimo chłodnej pogody podarowali swoją krew najbardziej potrzebującym.