KSZTAŁCIMY ZAWODOWO

W dniu dzisiejszym 7. uczniów otrzymało zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe. W ramach projektu: „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” w styczniu 2021r. odbył się kurs obsługi wózków jezdniowych. Uczniowie nabyli stosowną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. W dniu 18. stycznia zdali egzamin przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego, tym samym nabyli uprawnienia do wykonywania zawodu.

Serdecznie gratulujemy!