GŁÓWNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO:

  1. Do szkoły może wejść osoba, której stan zdrowia jest dobry, nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu, ani innych nietypowych objawów oraz osoby, które nie miały w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie jest poddany izolacji, nie jest hospitalizowany i nie przejawia widocznych oznak choroby.
  2. Uczniowie wchodzą do szkoły wyłącznie wejściem głównym A (od ulicy Koszalińskiej), natomiast wychodzą wyjściem B (od strony boiska).
  3. Wejście do szkoły wyłącznie w maseczce lub przyłbicy do czasu zajęcia miejsca w ławce.
  4. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce wykorzystując bezdotykowe dyfuzory znajdujące się w korytarzu zgodnie z umieszczaną instrukcją.
  5. Uczniowie nie korzystają z szatni.