Kierunki

Technik Handlowiec

Technik Pojazdów samochodowych

Technik Mechanik

Technik Budownictwa

Technik Technologii Żywności(pod patronem Goodvalley Przechlewo)

Technik Żywienia i Usług gastronomicznych

Technik Hotelarstwa

Kucharz

Mechanik Pojazdów Samochodowych

Sprzedawca

Wędliniarz

Klasa Wielozawodowa