HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW w dniu 26 czerwca 2020r. jest zamieszczony poniżej w tabeli.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ODBIERANIA ŚWIADECTW: 1) uczeń wchodząc do szkoły ma założoną maseczkę i rękawiczki gumowe; 2) przy wejściu do szkoły uczeń dokonuje dezynfekcji rąk; 3) uczeń przebywając w budynku szkoły oraz przed szkołą zachowuje odległość ok. 2 m od innych osób; 4) po przyjściu do szkoły uczeń od razu przechodzi do wyznaczonej w harmonogramie sali, gdzie otrzyma świadectwo; 5) po otrzymaniu świadectwa uczeń od razu opuszcza budynek szkoły (chyba, że ma jeszcze inną sprawę do załatwienia w sekretariacie szkoły); 6) uczniowie nie powinni tłoczyć się na korytarzach szkolnych, ani przed budynkiem szkoły.