Statuty, Regulaminy

  1. Statut - Szkoła Branżowa
  2. Statut - Technikum
  3. Statut - ZSZ
  4. Wewnątrzszkolny System Oceniania
  5. Regulamin BHP w szkole
  6. Regulamin wycieczki
  7. Regulamin Biblioteki Szkolnej

Uczniowie

Projekty Finansowane z Funduszy Europejskich

www.zst.czluchow.pl, szkola@zstczluchow.pl