Rekrutacja

Ważne terminy - rekrutacja na rok 2019/2020
REGULAMIN REKRUTACJI dla ósmoklasisty

REGULAMIN REKRUTACJI dla gimnazjalistów

REKRUTACJA 2019/2020 – Zarządzenie nr 4/2019 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Uczniowie

Projekty Finansowane z Funduszy Europejskich

www.zst.czluchow.pl, szkola@zstczluchow.pl