Nauczyciele

Balicka Karolina - wychowanie fizyczne
Buława Agnieszka - pedagog
Chrząstowska Katarzyna - matematyka
Dariusz Dowksza- religia
Fankidejski Piotr - religia
Folleher-Lesmann Violetta - zawodowe ekonomiczne
Grążlewska Wioletta - język polski
Hładasz Maciej - zawodowe mechaniczne
Kaczmarek Łukasz - wychowanie fizyczne
Kania Danuta - język niemiecki
Kiejzik Andrzej - zawodowe mechaniczne
Kiedrowicz Tomasz - zawodowe budowlane, informatyka
Kloska Wiesława - zawodowe ekonomiczne
Kaczmarek Iwona - fizyka, chemia, doradztwo zawodowe
Kuffel Bogusława - fizyka, matematyka
Lisiecka Kalina - wychowanie fizyczne
Łącka Krystyna - zawodowe ekonomiczne
Ławecka Ewelina - język angielski
Manszewska Sylwia - język polski, biblioteka
Mazur Helena - zawodowe ekonomiczne
Muryn Radosław - zawodowe mechaniczne
Nita Aleksandra - edukacja dla bezpieczeństwa
Odalanowska Wiesława - chemia, biologia
Roschek Dominik - zawodowe gastronomiczne
Skwierawska Julita - zawodowe ekonomiczne
Słomion Maria - kierownik szkolenia praktycznego
Sztandera Lucyna - język polski
Taizari Aurelia - biblioteka
Wilant Małgorzata - historia, wos
Woźniak Edyta - język niemiecki
Zybajło Maciej - geografia
Źróbek Józef - język angielski
Żmienko Jakub - wychowanie fizyczne
Kołosiński Marek - język angielski

Uczniowie

Projekty Finansowane z Funduszy Europejskich

www.zst.czluchow.pl, szkola@zstczluchow.pl