Kierunki

  1. Technikum
  2. Szkoła branżowa I stopnia

Uczniowie

Projekty Finansowane z Funduszy Europejskich

www.zst.czluchow.pl, szkola@zstczluchow.pl